Đá chuyên nghiệp cướp nâng lên an toàn nắm bắt

Trên 26/5, Phòng, các nhà chức trách nghiên cứu trên của xã hội nhận (Công an toàn, Quảng Nam khu vực), là truy tố những trường hợp bị bắt giam giữ, Le Xe Tam (29 năm), Phan Xe (28 tuổi, cũng ở Tam Lộc), cái Hang (kỷ nguyên 25, Phước Tâm xã Phú Ninh phần), liên quan đến việc mất Trộm trong nhà. Phù hợp với các cuộc điều tra từ đầu mùa 3 người này sản xuất lấy 6 vụ trộm nhà trong khối lượng 350 tỉ. Rất nhiều những vụ trộm được với thủ đoạn phá vỡ vào người nhà cửa, sau đó dùng búa, xà beng để phá hủy, an ninh đặt trong trường hợp. Ngày mới nhất 15/4, hiểu các khu phố bạn bè thường trên tiền mặt với rủi ro, sau khi các thăm dò Giáo dục, và vào nhà cá nhân này, và sau đó sử dụng xà beng phá hủy an toàn cơ bản đặt trong thùng, lấy trộm 90 ngàn tiền cùng một dòng cũng trị giá 5 vàng chỉ. Ngày 2/4, Tim, và bước vào một ngôi nhà trong thành phố của Chú phá hủy, vệ thanh toán xuống trường hợp, lấy trộm nhiều hàng hoá có nhẫn cưới, mặt dây chuyền vàng bằng cách sử dụng một tổng thể tầm quan trọng của thực tế 150 triệu…. Được cho mình một tuyên bố của những người đàn ông và phụ nữ làm bảo vệ Quảng Nam, tỉnh để thực hiện xác minh sự nghi ngờ về lãnh thổ. Sau khi có đầy đủ bằng chứng, mô tả này bắt giữ. Tai nạn, thật là một thực thi pháp luật điều tra, mở lớn. Tiến Hùng