Tại sao các bash của 500 gypsy, nổi tiếng `phá vỡ trận đấu`

Vào hội thảo giao thông tất cả của nước uống mùa 2015 trong hồ chí minh, xảy ra cuối cùng có thể 11, đại tá Le Hồng Thắng (Đi của PC45 Cộng đồng an toàn Hải Phòng) đề cập các đơn vị có đến bỏ đơn giản là “” khả năng để có được khoảng 500 gypsy phổ biến đất. Theo PC45, công bảo vệ Hải Phòng, bắt đầu Tháng 9, các tìm kiếm thông báo một người đàn ông và phụ nữ “bạn” thực sự lăn trên đứng ra kinh doanh trong bash, biên soạn các người lang thang trên đất nước này, nói chung gypsy có trong Hải Phòng Nội TP Quảng Ninh… Bash có khả năng sẽ được trình bày ở bên ngoài ngôi nhà trong vòng hàng hiên khu vực gần bãi biển từ du lịch Phần của Hòn dấu Resort làm Cậu bé khu vực từ 17 chiều ngày 6 tháng 9 cho đến khi 72 giờ 7/9. Công ty hình dung về 300-500 người, mời nhiều một ca sĩ, MỘT DJ, tiệc tùng, phi hành đoàn nổi tiếng trong mỗi Việt nam hỗ trợ. Hệ thống âm thanh vấn đề ánh sáng được huy động để phục vụ được với nhau. “Đồ uống có cồn mạnh, người đàn ông thực hiện thuốc sẽ do những điều hình thức cắt-cạnh cán từ các khe cung cấp, rất nhiều tiềm năng bất ổn an toàn và mua ở khu vực” các báo cáo từ PC45 Hải Phòng nói. PC45 Hải Phòng sau đó cầm tay, “anh trai và em gái”, sử dụng bước mà thuyết phục